Česká politická scéna: Souboj monologů versus potřeba dialogu

Česká politická scéna: Souboj monologů versus potřeba dialogu úno, 22 2024

Jiří Pehe, ředitel pražské pobočky New York University, se ve své nejnovější analýze věnuje momentálnímu stavu české politiky, který se ocitá v čele s debatami ohledně vládního úsporného balíčku. Pehe vyzdvihuje, jak důležité by bylo, aby se politické strany, odbory, zaměstnavatelské svazy a Národní ekonomická rada začaly mezi sebou opravdově bavit. Současný stav označil za souboj monologů, kde každá ze zúčastněných stran více hájí své vlastní pozice, než aby se pokoušela najít společný základ pro řešení naléhavých ekonomických problémů.